Dziękujemy za udział
w konferencji!

Informacje organizacyjne

ROZWIĄZANIA I PERSPEKTYWY HR online

1 - 2 grudnia 2020 r.
PAKIET HR (bezpłatny)
Pakiet zawiera:
 • Udział w konferencji online
 • Dostęp do najnowszej wiedzy z branży HR i digital
 • Możliwość konsultacji z ekspertami (czat podczas konferencji)
 • Dostęp do materiałów konferencyjnych

Warunki uczestnictwa

 • Do bezpłatnego udziału w konferencji uprawnione są wszystkie osoby zatrudnione w działach: HR, szkoleń, kadr i płac.
 • Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zawierającego pola z danymi dotyczącymi zatrudnienia (nazwa firmy, imię, nazwisko, telefon, stanowisko, adres e-mail). Podanie tych danych jest niezbędne do ewentualnej weryfikacji uprawnień do uczestnictwa w wydarzeniu.
 • Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu formularza osoba zgłaszająca się otrzyma automatyczne potwierdzenie rejestracji na podany przez siebie adres e-mail.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z zarejestrowanym uczestnikiem w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących uprawnień uczestnika do udziału w wydarzeniu.
 • Rezygnacje z udziału w konferencji prosimy przysyłać najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem wydarzenia, tj. do 24 listopada 2020 r., na adres magdalena.grzywa@wolterskluwer.com
 • Każdy uczestnik otrzyma informacje organizacyjne 7 dni przed planowanym wydarzeniem, tj. 24 listopada 2020 r.
 • E-mail z dostępem do konferencji zostanie przesłany na dzień przed wydarzeniem oraz w dniu wydarzenia.

Nota organizacyjna

*

Model działania konferencji opiera się na współpracy z Partnerami – konsultantami, rekruterami, badaczami czy twórcami rozwiązań z obszaru HRTech, dzielącymi się swoją wiedzą. Naszym celem jest transfer tej wiedzy od specjalistów – konsultantów i twórców rozwiązań – do odbiorców – działów HR w organizacjach. Każdy HR-owiec, który zdobytą wiedzę chciałby przekuć na działania na rzecz swojej organizacji, jest mile widziany bez konieczności ponoszenia kosztów udziału. Równie mile widziani są rekruterzy czy sprzedawcy z zewnętrznych firm wspierających procesy HR, dla których „Perspektywy HR” stają się jednak nie tylko miejscem zdobywania wiedzy ale też pozyskania nowych klientów. Stąd, chcąc zachować etykę współpracy ze wspomnianymi wyżej Partnerami konferencji, osoby reprezentujące działy sprzedaży czy obsługi klienta w agencjach rekrutacyjnych i firmach konsultingowych, proszone są o opłacenie swojego udziału w konferencji

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Partnerzy merytoryczni
LEX HR
LEX Kadry
Partnerzy
European Credit System for Vocational Education & Training
Medicover Sp. z o. o.
House Of Skills
Softgarden
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
Patroni medialni
Personel Plus
Prawo.pl
Wróć do góry strony