Opisy wystąpień

Racjonalizacja zatrudnienia w oparciu o umowy terminowe

W warunkach dużej konkurencji rynkowej ważnym zagadnieniem jest racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi. Sukces przedsiębiorstwa na rynku jest wynikiem właściwego doboru, motywowania i utrzymania kompetentnych pracowników, którzy najlepiej będą realizować jego cele. Konieczność innowacyjności i dostosowania się do zmian wymaga od firm również m.in. zastosowania elastycznych form zatrudnienia takich jak np. umowy terminowe. Pozwalają one na dostosowanie liczby i rodzaju pracowników do ilościowego, jakościowego i czasowego zapotrzebowania na pracę w zmiennych warunkach otoczenia. Racjonalizacja zatrudnienia w oparciu o umowy terminowe wymaga stosowania rozwiązań prawnych, które budzą wiele kontrowersji i prowokują pytania, w szczególności dotyczące ograniczeń w dopuszczalności zawierania tego rodzaju umów (3 i 33), regulacji w zakresie okresów wypowiedzenia oraz możliwości jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. W trakcie spotkania, poświęconego wskazanym problemom, omówione zostaną także wyjątki, pozwalające na zawieranie umów przekraczających ustawowe limity oraz procedur związanych z ich zawieraniem, co w przypadku konieczności racjonalizacji zatrudnienia jest coraz chętniej wykorzystywane przez firmy.

Prelegent

dr Anna Sokołowska
Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; Wolters Kluwer Polska

Prawnik,ekspert z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie. Ukończyła Instytut Nauk Prawnych PAN oraz w 2000 r. złożyła egzamin państwowy i otrzymała uprawnienia inspektora pracy. Posiada 20 letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywała zajmując się pracami o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy. Koordynator i uczestnik projektów krajowych i międzynarodowych oraz kampanii społecznych w obszarze ochrony pracy. Wykładowca na uczelniach wyższych, recenzent publikacji i prac dyplomowych, trener i doradca w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, autor publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Partnerzy
House of Skills
Hays Poland
TFI PZU SA
ETS (Educational Testing Service)
Ostendi Polska Sp. z o.o.
Nationale Nederlanden
Sponsorzy
Primavera Jastrzębia Góra
VanityStyle sp. z o.o.
MyBenefit
RTV EURO AGD
Dwór Elizy
Partnerzy merytoryczni
Personel Plus
kadry.abc.com.pl
Serwis HR
Sewis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Patroni medialni
Prawo.pl
Back to Top