Opisy wystąpień

Racjonalizacja zatrudnienia w oparciu o umowy terminowe

W warunkach dużej konkurencji rynkowej ważnym zagadnieniem jest racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi. Sukces przedsiębiorstwa na rynku jest wynikiem właściwego doboru, motywowania i utrzymania kompetentnych pracowników, którzy najlepiej będą realizować jego cele. Konieczność innowacyjności i dostosowania się do zmian wymaga od firm również m.in. zastosowania elastycznych form zatrudnienia takich jak np. umowy terminowe. Pozwalają one na dostosowanie liczby i rodzaju pracowników do ilościowego, jakościowego i czasowego zapotrzebowania na pracę w zmiennych warunkach otoczenia. Racjonalizacja zatrudnienia w oparciu o umowy terminowe wymaga stosowania rozwiązań prawnych, które budzą wiele kontrowersji i prowokują pytania, w szczególności dotyczące ograniczeń w dopuszczalności zawierania tego rodzaju umów (3 i 33), regulacji w zakresie okresów wypowiedzenia oraz możliwości jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. W trakcie spotkania, poświęconego wskazanym problemom, omówione zostaną także wyjątki, pozwalające na zawieranie umów przekraczających ustawowe limity oraz procedur związanych z ich zawieraniem, co w przypadku konieczności racjonalizacji zatrudnienia jest coraz chętniej wykorzystywane przez firmy.

Prelegent

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Partnerzy
House of Skills
Hays Poland
GRUPA PRODIALOG
TFI PZU SA
ETS (Educational Testing Service)
Ostendi Polska Sp. z o.o.
IBE
Lee Hecht Harrison DBM
Nationale Nederlanden
Benefit Solution Sp. z o.o.
Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
Emplocity
Krajowe Centrum EUROPASS (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)
Sponsorzy
Primavera Jastrzębia Góra
VanityStyle sp. z o.o.
MyBenefit
RTV EURO AGD
Dwór Elizy
Partnerzy merytoryczni
Serwis HR
Sewis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Patroni medialni
Personel Plus
Prawo.pl
Back to Top