Opisy wystąpień

Human Performance Improvement - narzędzie w transformacji biznesu, wykorzystujące obecny potencjał. Case study z wdrożenia.

HPI (Human Performance Improvement) to metodologia, sposób myślenia, który ukierunkowuje Nas na poszukiwanie metod podnoszenia wydajności pracowników systemowo i trwale. Skupia się na pięciu obszarach, tj.. zasobach, informacjach, wiedzy i kompetencjach, motywacji oraz jakości życia. Poświęcimy dosłownie dziesięć minut na wyjaśnienie, na czym polega to podejście.

W pozostałym  czasie skupimy się na: omówieniu case study z wdrożenia w organizacji dzięki tej metodologii ( 10 minut) oraz przedstawieniu uczestnikom uproszczonej wersji możliwości wykorzystania tej metodologii w praktyce korporacji,

Mile widziane komputery, tablety, smartfony na miejscu. W razie braku – w 10 minut pokażemy wyjątkowo uproszczoną wersję narzędzia do zastosowania.

Prelegenci

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Partnerzy
House of Skills
Hays Poland
GRUPA PRODIALOG
TFI PZU SA
ETS (Educational Testing Service)
Ostendi Polska Sp. z o.o.
IBE
Lee Hecht Harrison DBM
Nationale Nederlanden
Benefit Solution Sp. z o.o.
Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
Emplocity
Krajowe Centrum EUROPASS (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)
Sponsorzy
Primavera Jastrzębia Góra
VanityStyle sp. z o.o.
MyBenefit
RTV EURO AGD
Dwór Elizy
Partnerzy merytoryczni
Serwis HR
Sewis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Patroni medialni
Personel Plus
Prawo.pl
Back to Top