Opisy wystąpień

Przychodzimy do firmy, odchodzimy od szefów - wpływ stylu zarządzania przełożonego na budowanie zaangażowania pracowników

Kiedy Jan Poniedziałkowski przychodzi do pracy wie, że w towarzystwie szefa może czuć się komfortowo. Jego przełożony dokładnie rozumie, co go motywuje, czego nie toleruje i jakich warunków potrzebuje, aby rozwijać się i osiągać sukcesy. Nie pozostaje mu nic innego, jak angażować się w swoje zadania.

Za budowanie zaangażowania w organizacjach odpowiedzialne jest najwyższe kierownictwo, HR i bezpośredni przełożeni. Jednak, to ci ostatni są najbliżej swoich pracowników. Mają tym samym ogromny wpływ na to, w jaki sposób mogą oni pełnić swoje role, czy realizować potrzeby  związane z relacjami lub uznaniem.

Podczas prezentacji zaprosimy uczestników do przyjrzenia się temu, jak style zarządzania w organizacji determinują budowanie zaangażowania oraz jak te style rozpoznawać. Zwrócimy również uwagę na sposoby wzmacniania zaangażowania poprzez rozwój liderów. Wskażemy jakie strategie działania warto przyjmować, aby zachęcać menadżerów do przejęcia odpowiedzialności za utrzymanie pracowników w firmie, wzbudzania w nich pozytywnych odczuć względem organizacji, a co za tym idzie przejawiania zachowań prowadzących do zwiększania efektywności całych zespołów.

 

Prelegent

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Partnerzy
House of Skills
Hays Poland
GRUPA PRODIALOG
TFI PZU SA
ETS (Educational Testing Service)
Ostendi Polska Sp. z o.o.
IBE
Lee Hecht Harrison DBM
Nationale Nederlanden
Benefit Solution Sp. z o.o.
Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
Emplocity
Krajowe Centrum EUROPASS (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)
Sponsorzy
Primavera Jastrzębia Góra
VanityStyle sp. z o.o.
MyBenefit
RTV EURO AGD
Dwór Elizy
Partnerzy merytoryczni
Serwis HR
Sewis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Patroni medialni
Personel Plus
Prawo.pl
Back to Top