Opisy wystąpień

Przychodzimy do firmy, odchodzimy od szefów - wpływ stylu zarządzania przełożonego na budowanie zaangażowania pracowników

Kiedy Jan Poniedziałkowski przychodzi do pracy wie, że w towarzystwie szefa może czuć się komfortowo. Jego przełożony dokładnie rozumie, co go motywuje, czego nie toleruje i jakich warunków potrzebuje, aby rozwijać się i osiągać sukcesy. Nie pozostaje mu nic innego, jak angażować się w swoje zadania.

Za budowanie zaangażowania w organizacjach odpowiedzialne jest najwyższe kierownictwo, HR i bezpośredni przełożeni. Jednak, to ci ostatni są najbliżej swoich pracowników. Mają tym samym ogromny wpływ na to, w jaki sposób mogą oni pełnić swoje role, czy realizować potrzeby  związane z relacjami lub uznaniem.

Podczas prezentacji zaprosimy uczestników do przyjrzenia się temu, jak style zarządzania w organizacji determinują budowanie zaangażowania oraz jak te style rozpoznawać. Zwrócimy również uwagę na sposoby wzmacniania zaangażowania poprzez rozwój liderów. Wskażemy jakie strategie działania warto przyjmować, aby zachęcać menadżerów do przejęcia odpowiedzialności za utrzymanie pracowników w firmie, wzbudzania w nich pozytywnych odczuć względem organizacji, a co za tym idzie przejawiania zachowań prowadzących do zwiększania efektywności całych zespołów.

Prelegent

Monika Król-Szacherska
Regional Sales Manager – Trainer; Thomas International Poland

Doświadczony praktyk, konsultant, trener, coach, który od przeszło 20 lat wspiera ludzi przy wzmacnianiu kompetencji osobistych i podnoszeniu samoświadomości oraz organizacje przy efektywnym wykorzystaniu potencjału zawodowego swoich pracowników i efektywnym budowaniu nowej jakości współpracy w zespołach. Posiada doświadczenie w sprzedaży, prowadzeniu szkoleń oraz zarządzaniu zespołami, które zdobyła pracując dla wielu organizacji z różnych branż.

Z firmą SLG Thomas International Poland współpracuje od 2002 r., opierając swoją pracę na założeniach Analizy Transakcyjnej i myśleniu systemowym o organizacji. Jako konsultant zajmuje się pozyskiwaniem i obsługą partnerów biznesowych oraz wspieraniem ich w realizacji projektów rekrutacyjno-rozwojowych, AC/DC, motywacji, Ocen 360°, audytów i diagnostyki zespołów. Oprócz współpracy z klientami biznesowymi w zakresie implementacji Thomas International, zajmuje się również przeprowadzaniem  rozmów indywidualnych z menedżerami  - Coaching i wsparcie oraz prowadzeniem szkoleń certyfikujących i warsztatów rozwojowych, dedykowanych kadrze średniego i wyższego szczebla zarządzania. Superwizor - certyfikacje z zakresu metodologii: Thomas PPA, TST/GIA, TEIQue.

Organizator
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
Partnerzy
House of Skills
Hays Poland
TFI PZU SA
ETS (Educational Testing Service)
Ostendi Polska Sp. z o.o.
Nationale Nederlanden
Sponsorzy
Primavera Jastrzębia Góra
VanityStyle sp. z o.o.
MyBenefit
RTV EURO AGD
Dwór Elizy
Partnerzy merytoryczni
Personel Plus
kadry.abc.com.pl
Serwis HR
Sewis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Patroni medialni
Prawo.pl
Back to Top