Dziękujemy za udział
w konferencji!

Opisy wystąpień

Organizacja pracy zdalnej w czasie pandemii Covid-19.

Praca zdalna stanowi już nie tylko jeden ze sposobów przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (w związku z ograniczeniem bezpośrednich kontaktów międzyludzkich), ale również formę świadczenia pracy, która w wielu miejscach pracy pozostanie na dłużej. Przed epidemią koronawirusa w Polsce pracodawcy w bardzo ograniczonym zakresie stosowali telepracę (od lat uregulowaną w przepisach kodeksu pracy) czy też pozwalali swoim pracownikom wykonywać pracę z domu w określonych dniach tygodnia. Wybuch epidemii w marcu 2020 r. spowodował, że pracownicy na masową skalę kierowani byli do pracy z domu, pomimo, że przepisy nie nadążały za rzeczywistością.

Praca zdalna wiążę się z szeregiem problemów, z którymi muszą sobie poradzić pracodawcy oraz ich pracownicy, m.in. takimi jak szkolenia bhp, odpowiedzialność za sprzęt powierzony pracownikowi, wypadek przy pracy zdalnej, czas pracy i jego ewidencjonowanie, ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej, czy zasady komunikowania się stron stosunku pracy przy pracy zdalnej.

Pracodawcy oraz pracownicy niedługo doczekają się wprowadzenia przepisów o pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych regulacji na polskim rynku pracy.   

Prelegent

dr Magdalena Rycak
Doktor nauk prawnych, radca prawny / Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego

Od ponad 10 lat kieruje studiami podyplomowymi Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a od dwóch lat kieruje również studiami podyplomowymi Ochrona Danych Osobowych i Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, które są realizowane w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2009 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Radca prawny w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR zajmująca się prawem pracy od 20 lat.

Obroniła na WPiA Uniwersytetu  Warszawskiego pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Ludwika Florka nt. „Wymiaru i rozkładu czasu pracy”. W latach 2000-2019 przeprowadziła ponad 3500 godzin szkoleniowych m.in. dla sędziów, kadry zarządzającej polskich spółek i międzynarodowych korporacji, działów HR i kadr, instytucji publicznych, radców prawnych, dyrektorów sądów oraz studentów studiów podyplomowych. Ekspert w Zespole Prawa Pracy w Radzie Dialogu Społecznego (wcześniej Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych). Regularnie występuje w roli organizatora i prelegenta na polskich i międzynarodowych konferencjach z prawa pracy. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i kilkuset publikacji dla praktyków prawa pracy.  W latach 2010-2015 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. W latach 2012-2015 zastępca sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy. W latach 2008-2013 adiunkt w Polskiej Akademii Nauk. Od 2003 r. konsultant prawny i szkoleniowiec w wydawnictwie Wolters Kluwer.

Wróć do góry strony